Dagelijks Woord

Meer over Catechisatie

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Voorafgaand aan het winterseizoen ontvangt de predikant een actuele lijst van gemeenteleden die ouder dan 21 jaar zijn en geen belijdenis gedaan hebben. In overleg met de wijkouderling worden deze mensen benaderd of wordt dit meegenomen op huisbezoek in het komende winterseizoen. 

Laten allen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen is ook een beslissing, maar een negatieve. Echter, laten we bedenken dat het geen lichtvaardige zaak is. Het spreekt vanzelf dat het doen van belijdenis geen automatisme mag zijn. Het gewicht van het doen van openbare belijdenis kan niet genoeg benadrukt worden. God eist waarheid in ons binnenste, geen vormendienst. Dat uit zich ook in de relatie tussen het doen van belijdenis en het aangaan aan het Heilig Avondmaal. 

Voor hen die niet zeker weten of zij belijdenis kunnen doen voor Gods aangezicht, maar wel de belijdeniscatechisatie wensen te volgen, is dat mogelijk. Halverwege het seizoen en voor de aannemingsavond vindt er een persoonlijk gesprek plaats met de predikant. Ook ontvangt men een keer huisbezoek vanuit de kerkenraad. Het is eventueel mogelijk om de belijdeniscatechisatie met een extra seizoen te verlengen.

De belijdeniscatechisatie wordt afgesloten met een aannemingsavond, waarop de catechisanten samen met de predikant en een delegatie van de kerkenraad doorspreken over het geleerde. Ook komen de belijdenisvragen aan de orde. Het gaat dan niet alleen om zaken van het hoofd, maar vooral om zaken van het hart en wat het doen van belijdenis persoonlijk betekent. Aan het einde van de avond worden de catechisanten bij goed gevolg toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022