Dagelijks Woord

Meer over Jeugdwerk

12+ club

De 12+ club is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. We hopen gemiddeld één keer per maand op de zaterdagavond bij elkaar te komen. Iedere clubavond doen we een Bijbelstudie om meer over Gods Woord te leren en het toe te passen in ons eigen leven. Het is belangrijk om, juist op deze leeftijd, met Gods Woord bezig te zijn om antwoorden te krijgen op levensvragen en te leren hoe de Heere God wil dat wij in het leven staan. Ook is er op elke clubavond ruimte voor een ontspannende activiteit.

De leidinggevenden zijn:

  • Erik Bok
  • Martine Duijzer
  • Rene Hogendorf
  • © hersteld hervormde kerk 2022