Dagelijks Woord

Meer over Jeugdwerk

Kinderclub

De kinderclub is bedoeld voor kinderen die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten. De clubavond beginnen we met bidden, zingen en een Bijbelstudie. Daarna wordt er iets geknutseld of wordt er een spel gedaan. De kinderclub is op woensdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur. De contributie bedraagt €15,00 per jaar en dient op de eerste avond van het seizoen betaald te worden.

 

De leidinggevenden zijn:
Bouke Boere
Mariette den Haan
Robert v/d Werken

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022