Dagelijks Woord

Meer over Jeugdwerk

Vakantie Bijbel Week

In de zomervakantie vindt de Vakantie Bijbel Week plaats. In deze week wordt aan de hand van een thema stilgestaan bij de Bijbelse boodschap. Er wordt een Bijbelverhaal vertelt en met elkaar gebeden en gezongen. Ook is er ruimte voor ontspanning. Dit doen we door met elkaar hutten te timmeren en/of diverse knutselwerkjes te maken die passen bij het thema. Alle kinderen uit het dorp zijn welkom op de VBW, waarbij met name geprobeerd zal worden onkerkelijke kinderen te bereiken met de Bijbelse boodschap. Op zondagmorgen volgend op de Vakantie Bijbel Week worden er in de kerk twee banken gereserveerd voor kinderen en leidinggevenden/ouders. Voorafgaand aan de dienst zingen de kinderen het lied of de psalm, dat aangeleerd is tijdens de Vakantie Bijbel Week. In het gebed en de preek wordt aandacht besteed aan het thema, dat behandeld is en wordt geprobeerd kinderen op hun niveau aan te spreken.

  • © hersteld hervormde kerk 2022