Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diakenen

Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. Zij zijn de dienaren des Woords en de ouderlingen tot een hulp. Samen vormen zij de regering der Kerk. ‘(..) Zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des Woords te beter mochten volharden (..) en zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in den nood.’, aldus het bevestigingsformulier. Ook hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar u mag er van verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022