Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

Onze gemeente heeft een 8/12e predikantsplaats. Sinds 15 september 2021 is ds. P.D. van den Boogaard aan de gemeente verbonden. 

De hoofdtaken van de predikant zijn de Woordverkondiging, catechese en bezoekwerk. Daarnaast zijn er andere taken in de gemeente die aandacht vergen. Het schrijven van een kerkblad, het doornemen van documenten zoals de kerkorde, voorbereidingen van begrafenisplechtigheden en huwelijksdiensten etc..  Naast de werkzaamheden in de gemeente, wordt de predikant geacht werkzaamheden voor de classis en/of synode te verrichten, zoals visitatie, verzorgen van cursussen en het lidmaatschap zijn van bovenplaatselijke commissies binnen ons kerkverband. 

Zeker in het winterseizoen is de predikant drukbezet, met name in de avonden. In afstemming met de kerkenraad zal voorafgaand aan het winterseizoen een planning gemaakt worden om eventuele knelpunten te voorkomen en taken te verdelen. 

Naast de reguliere studie tijdens de preekvoorbereiding hecht de kerkenraad eraan dat de predikant voldoende tijd beschikbaar heeft voor fundamentele studie. In overleg stelt zij daarvoor tijd beschikbaar en stimuleert zij bezoek aan relevante conferenties.

  • © hersteld hervormde kerk 2022