Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Adventssamenzangavond

10 december 2022

We zien er naar uit om u en jou zaterdagavond 10 december te ontmoeten tijdens de adventssamenzangavond. 

Met elkaar zullen we psalmen en geestelijke liederen zingen rondom het thema ‘advent’. Deze avond wordt georganiseerd door het jeugdwerk van onze gemeente, vindt plaats in onze kerk en begint om 19.00 uur. Rond 20.15 uur zal worden afgesloten waarna er nog gelegenheid is om iets te drinken. De collecte is bestemd voor de landelijke actie voor Israël van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). Zier hiervoor: https://www.hhjo.nl/landelijke-actie. De avond wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon en kerkdienstgemist. Uw gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. samenzangavond.

  • © hersteld hervormde kerk 2024