Dagelijks Woord

Maatregelen m.b.t. het corona-virus

23 februari 2022

Hieronder vindt u de actuele coronamaatregelen in onze gemeente.

Met ingang van vrijdag 25 februari komen bijna alle coronamaatregelen te vervallen. Voor ons als gemeente betekent dat het volgende:

  • De anderhalvemeter-afstand komt zowel in de kerkdienst als bij alle andere activiteiten te vervallen. Dit betekent dat alle kerkbanken worden vrijgegeven. Met uitzondering van de gereserveerde plaatsen, zijn alle zitplaatsen weer vrij.
  • Mocht u het fijn vinden om wél anderhalve meter afstand te houden, dan kunt u dit voor vrijdagavond doorgeven aan kerkvoogd M.J. van Honk (06-53806504). In dat geval krijgt u een zitplaats met inachtneming van anderhalvemeter-afstand.
  • De komende twee zondagen blijft de bijzaal nog open zodat u indien gewenst daar ook op afstand van elkaar kunt plaatsnemen. 
  • Het advies om een mondkapje te dragen komt te vervallen.
  • Het gewone aantal psalmen wordt weer gezongen.
  • De collecten blijven voorlopig bij de uitgang plaatsvinden (en per bank).
  • Ook blijft het van belang om de basismaatregelen op het gebied van hygiëne in acht te blijven nemen en bij klachten thuis te blijven.

De scriba van de generale synode, ds. D.J. Diepenbroek, schreef in het advies inzake de nieuwe maatregelen het volgende: “Laat het ons gebed zijn dat onze kerkgang niet normaal en vanzelfsprekend zal worden. Wij moeten immers eerlijk belijden dat het dat voor de coronacrisis vaak wel was. De Heere geve dat wij de les van het ‘ontberen doet waarderen’ geleerd hebben. Het is een les die niet losgezien kan worden van de vraag wat de afgelopen twee jaar met ons hebben gedaan. Zijn wij op onze plaats gekomen voor de Heere? Heeft Hij gezien dat wij ons voor Hem verootmoedigd hebben? Er is verwachting in het neerknielen voor Hem: ‘Wie in ’t stof lag neergebogen, wordt door Hem weer opgericht.’”

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022