Dagelijks Woord

Meer over Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De commissie stelt zich ten doel door middel van diverse acties gelden bijeen te verkrijgen ten behoeve van algemeen kerkenwerk in onze eigen gemeente, maar ook voor een diaconaal doel, zoals bijvoorbeeld zending- en/of evangelisatiewerk in samenwerking met de zendingscommissie en het jeugdwerk. Dit gebeurt door verkopingen, via een zomer- en wintermarkt, en via huis- aan huisacties. Daarnaast worden er ook andere zaken georganiseerd, waaronder de gemeentedag. Middels Ons Kerkblad wordt een ieder nader op de hoogte gehouden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022