Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Gemeenteavonden

Per seizoen wordt minimaal één gemeenteavond gehouden, waarbij de kerkenraad en de kerkvoogdij de gemeente informeert over belangrijke onderwerpen die het gemeenteleven aangaan. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Van de gemeenteavond worden notulen gemaakt, die bij de scriba twee weken ter inzage liggen. Een gemeenteavond wordt zowel afgekondigd in de zondagse eredienst als vermeldt in Ons Kerkblad. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022