Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Thema-avonden (Jongerengesprekskring, Bijbellezingen etc.)

Voor de invulling van de jongerengesprekskring zullen de deelnemers (van 18 – 40 jaar) gevraagd worden of zij een avond kunnen verzorgen over een belangrijk thema. Dat kan een Bijbels thema zijn of ethische vragen. De eerste avond zal verzorgd worden door de kerkenraad. Ook op de daaropvolgende avonden zal zover mogelijk minimaal één kerkenraadslid aanwezig zijn. Hij zal tevens het voortouw nemen in het regelen van een inleider voor de volgende avond. De leiding van de jongerengesprekskring berust bij de inleider. Op een aantal woensdagavonden wordt een serie Bijbellezingen gehouden, bepaalde theologische thema’s behandeld of invulling aan de avonden gegeven aan de hand van een boek. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022