Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Vrouwenvereniging

Om de veertien dagen komt de vrouwenvereniging bijeen. Voor de pauze wordt een Bijbelstudie met het bijbehorende Bijbelgedeelte gelezen, daarna worden de vragen besproken. Na de pauze wordt de avond gevuld met bijvoorbeeld een quiz of op creatieve wijze. De vrouwenvereniging maakt gebruik van materiaal van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. De vrouwenvereniging kent een eigen bestuur, dat evenals de andere leidinggevenden in commissies onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt.                                                       .

Bestuursleden:

Bestuursleden:
A. Donkersloot - van de Berg, Pres.

A. Slob-Bouman, 2e pres.
T. de Bruijn-Mans, Secr.

H. Boere - Kolbach, Penn.
C. van Andel - Bok, Alg. Adjunct

  • © hersteld hervormde kerk 2022