Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Paaszangavond

16 maart 2024

We lezen in het Woord dat de Heere Jezus en Zijn discipelen ‘als zij den lofzang gezongen hadden’ op weg gingen naar Gethsemané. Zo willen we in deze lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen ook met elkaar zingen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus te gedenken.  Zingt u mee?! 

Deze avond verleent ons kinderkoor Hosanna onder leiding van Doriene Oomen haar medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Mariëtte den Haan en daarnaast wordt medewerking verleent door diverse musici. Ds. P.D. van den Boogaard verzorgt de mediatie. De kerk is vanaf 19.00u geopend en we beginnen om 19.30u. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten en voor het kinderkoor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat te drinken in de zaal bij de kerk. We hopen u en jou te ontmoeten.

De avond is ook te volgen (beeld en geluid) via kerkdienstgemist.

U kunt de liturgie hier downloaden.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit