Dagelijks Woord

Meer over Bestuur

Intern Vertrouwenpersoon (IVP)

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. In situaties van (seksueel) misbruik binnen kerkelijke pastorale relaties wordt deze veilige plaats een onveilig gebied. Het beeld van God wordt daarmee geweld aangedaan en het vertrouwen in medechristenen geschaad. De kerk neemt daarom alle beschuldigingen of vermoedens van misbruik serieus. Dat betekent ook dat de kerk zeer zorgvuldig wil omgaan met alle betrokkenen, zowel met de mogelijke slachtoffers, de mogelijke daders, als met al degenen die bij hen betrokken zijn. De IVP-er vormt een schakel tussen het gemeentelid, de kerkenraad en/of het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties. Hij/Zij biedt een luisterend oor en kan u/jou advies geven. De IVP-er heeft geheimhoudingsplicht. Met de informatie die u/jij deelt, wordt vertrouwelijk omgegaan. De IVP-ers hebben scholing gekregen door het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit