Dagelijks Woord

Meer over Bestuur

Kerkvoogdij

De zorg van het college van kerkvoogden omvat het beheer over alle goederen van de kerkelijke gemeente: de gebouwen, inventaris en het niet-diaconale vermogen van de kerkelijke gemeente (spaarrekeningen, banktegoeden enz.). Het college behartigt ook alle niet-diaconale inkomsten en uitgaven. Dit lijkt een heel zakelijke taak, maar dit werk is juist ook geestelijk. Het staat immers geheel ten dienste van de voortgang van het gemeentelijke werk, en daarmee ten dienste van het Koninkrijk van God. Het college van kerkvoogden moet zich daarom voortdurend bewust zijn van haar geestelijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben we in onze gemeente de meest nauwe betrokkenheid tussen kerkenraad en kerkvoogdij, doordat twee kerkvoogden ook ouderling zijn.

De kerkvoogdij heeft in onze gemeente de volgende taken:

  • Beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
  • Betalen van gebruikskosten van de overige gebouwen.
  • Onderhouden van een predikant.
  • Nakomen van financiële verplichtingen aan de Hersteld Hervormde Kerk.
  • Bijhouden van het register van gemeenteleden: de zogenoemde geboorte-, doop-, lidmaten- en trouwboeken.
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit